מדיניות פרטיות באתר ו/או באפליקציה של Quick

עדכון אחרון 12/12/2023

מבוא

 1. מטעמי נוחות נוקטת מדיניות הפרטיות (להלן: "המדיניות") בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. במדיניות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי חברת קוויק האב בע"מ, ו/או מי מטעמה (להלן: "קוויק") במידע המתקבל ממך באמצעות האתר ו/או האפליקציה. 
 3. קוויק מבהירה ומדגישה בזאת כי אינך מחויב להעביר לנו כל מידע אישי אודותיך במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה, אבל לתשומת לבך שאי-מסירת מידע עשויה למנוע את גישתך לשירותינו ו/או לפגוע בחווית הגלישה או השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, באופן מלא או באופן חלקי. 
 4. חלק מהשירותים שלנו באמצעות האתר ו/או האפליקציה כרוכים בהצטרפותך כמשתמש רשום של קוויק, ככל שתבחר להירשם לשירות כאמור ולמסור לקוויק מידע לשם הצטרפות כמשתמש רשום לשם הזמנת מקומות ישיבה בחללי עבודה משותפים, והשכרת משרדים או חדרי ישיבות באמצעות האתר ו/או האפליקציה, אזי הנך מתחייב כי תמסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם מסירתם, הנך מאשר את נכונותם. 
 5. אם לא תמסור לנו את כל הפרטים המלאים או פרטים שגויים או שקריים, ייתכן ותיפגם חווית השימוש או גלישה שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או תיפגע יכולתך לעשות שימוש בשירות ההזמנות שלנו דרך האתר ו/או באפליקציה, תסוכל יכולתך להשלים הזמנות שביצעת באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או תיפגע יכולתה של קוויק לשריין עבורך משרדים או חדרי ישיבות בהתאם להזמנתך. 

זאת ועוד, מסירת פרטים שגויים או שקריים אף עשויה במקרים מסוימים, להוות הפרה של תקנון תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה או להוות עבירה על החוק, על כל המשתמע מכך.

 1. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציה נמצאת בכל עת באתר האינטרנט שלנו ו/או במסך ההגדרות של האפליקציה, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר האינטרנט והאפליקציה של קוויק. 
 2. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, קוויק ממליצה כי תחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות הפרטיות של קוויק. 

על אף האמור לעיל, ככל שנשנה את מדיניות פרטיות זו באופן המצריך לפי כל דין את קבלת הסכמה מחודשת ממך לאיסוף מידע אישי מסוים נוספת אודותיך ו/או ביצוע פעולה במידע האישי שלך, נציב הודעה מתאימה באתר האינטרנט שלנו ו/או חלון קופץ מתאים בממשק האפליקציה ו/או נעביר לך הודעה לשם קבלת הסכמתך מראש לכך, באמצעים סבירים ומקובלים בהתאם לעניין. 

 • הינך מתבקש לקרוא בעיון את המדיניות, ובמידה שאינך מסכים לתוכנה ו/או מקבל אותה במלואה, אל תעשה כל שימוש באתר ו/או באפליקציה של קוויק אשר השימוש והגלישה בהם כפוף לתנאי השימוש (קישור כאן) ולמדיניות פרטיות זו, המווה חלק בלתי-נפרד מת מתנאי השימוש שלנו, בלבד. 

 

המידע האישי אותו קוויק אוספת אודותיך והשימושים שהיא עושה בו

  1. קוויק עשויה לאסוף ולקבל ממך באמצעות האתר ו/או האפליקציה (להלן: "משתמש"), את סוגי המידע האישי המפורטים להלן, במקרים הבאים: 
   1. בעת שימוש בשירות באמצעות האתר או האפליקציה כמשתמש רשום
    1.  כדי לחולל עבורך משתמש רשום:
     1. שם מלא
     2. כתובת דואר אלקטרוני
     3. מספר טלפון סלולרי
     4. פרטי מידע נוספים שתבחר (שדות רשות) אודותיך:
      1. מקום עבודה
      2. תפקיד
     5. ארבע ספרות האחרונות של אמצעי התשלום הנכללים כחלק מהטוקן של כרטיס/י אשראי / אפליקציית סליקה (יוזן בפעם הראשונה בו ייעשה שימוש באמצעות חלון קופץ לאתר חברת הסליקה/אפליקציית הסליקה ו/או אם אינך מעוניין כי יישמר, תוכל להזין את הפרטים בכל הזמנה מחדש, אם)
    2.  בעת ביצוע הזמנה כמשתמש רשום
     1. פרטי ההזמנה (מקום הישיבה, המשרד או חדר הישיבות הנבחר)
     2. מועד ההזמנה (בעת שריון מראש של משרד או חדר ישיבות)
   2. בעת ביצוע רכישה מזדמנת באתר האינטרנט במהלך ביצוע ההזמנה יישמר עד לסיום וקליטת ההזמנה  ושידורה לסניף הרלוונטי שלנו:
    1. שם מלא
    2. מספר הסלולר שלך ליצירת קשר 
    3. כתובת דואר אלקטרוני 
    4. פרטי ההזמנה
   3. בעת פנייתך אלינו או פנייתנו בחזרה במענה לבקשתך ליצירת קשר על מנת שתוכל לקבל שירותי תמיכה ו/או מידע מנציגנו באמצעות: (א) הטופס האלקטרוני באתר ו/או האזור היעודי ליצירת קשר באפליקציה, (ב) באמצעות משלוח דואר אלקטרוני או (ג) ביצוע שיחוח בוואטסאפ ו/או (ד) יצירת קשר באמצעי אחר המופיע באתר) 
    1. תוכן הפניה שלך
    2. מספר הסלולר שלך
    3. כתובת דואר אלקטרוני
    4. שם מלא
    5. כתובת
   4. בעת השימוש השוטף באתר ו/או באפליקציה:
    1. מידע סטטיסטי מצרפי לגבי המכשיר הסלולרי ו/או המחשב של המשתמש ו/או הרגלי הצריכה של המשתמש, כמפורט בהרחבה להלן.
 • כל המידע לגביך אשר קוויק תאסוף ו/או כל מידע כאמור שקוויק תעשה בו שימוש, ינוהל, יישמר וייעשה בו שימוש בהתאם לכל דין. 

אופן איסוף המידע והשימוש בו בעת ביצוע תשלומים באמצעות האתר ו/או האפליקציה

 1. סליקת כרטיסי אשראי, במסגרת תשלום עבור הזמנות שיבוצעו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, תתבצע על ידי חברות הסליקה הבאות:
  1. Hyp

(להלן יחדיו יכונו במשותף לצרכי מדיניות פרטיות זו כ: "החברה הסולקת") 

 1. החברה הסולקת הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. 
 2. לעניין ביצוע תשלומים, מובהר כי המידע הרלוונטי לביצוע העסקה מוזן בחלון קופץ מאובטח של חברת הסליקה, וקוויק לא תקבל את המידע האמור מחברת הסליקה. לפיכך, קוויק אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום המלאים, מלבד כאשר (אם תבחר לאפשר זאת לקוויק באופן מפורש) שומרת טוקן בעל ארבע ספרות אשר באמצעותו יישמר אמצעי התשלום לשם ביצוע הזמנות עתידיות. 
 3. מובהר כי תקן אבטחת המידע בו עושה החברה הסולקת שימוש כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש המועברים לחברה הסולקת נעשים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי לפי כל דין, על-ידי חברת האשראי הסולקת, וקוויק לא תהייה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת.
 4. קוויק עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר ו/או באפליקציה ושמירתו בסודיות. אולם, מובהר כי האיסוף של המידע ושמירתו בעת ביצוע תשלום נעשים בסביבה מאובטחת של החברה הסולקת ובהתאם למדיניות הפרטיות, התקנים הבינלאומיים והמקומיים שחלים על הסולק כחברת אשראי. 

זאת ועוד, כאשר תתבקשו להעביר נתונים אישיים רגישים לחברת האשראי, לדוגמא פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) דרך האתר, הדבר ייעשה באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL ו/או אחרות שבשימוש חברת הסליקה, בחלון ייעודי לביצוע התשלום.

כיצד קוויק אוספת מידע סטטיסטי ו/או מצרפי לגביך ולגבי משתמשים אחרים באתר ו/או באפליקציה

 1. כאשר קוויק אוספת מידע אישי לגבי המשתמשים וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור לאופן השימוש באתר ו/או באפליקציה, היא עושה זאת באמצעים אוטומטיים באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
  1. במהלך הגלישה והשימוש באתר ו/או בשימוש באפליקציה, קוויק תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורכם באתר ו/או שימושכם באפליקציה, השימוש שתעשו בשירותים וגלישתכם ברשת. 

מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב ו/או המכשיר הסלולרי שלכם, כתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשתם לאתר, מערכת ההפעלה שלכם, מזהה הדפדפן שלכם, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיכם באתר ו/או באפליקציה כגון מידע או פרסומות שקראתם, עמודים ומוצרים שבהם צפיתם, הזמנות מוצרים שביצעתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, ובנוגע לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתר ו/או האפליקציה של קוויק ועם אתרי אינטרנט אחרים. 

 1. קוויק עשויה לאסוף מידע אישי או מצרפי-סטטיסטי כאמור גם באמצעות שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (להלן ביחד: "עוגיות"), ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה להלן בסעיפים 21-23. 
 2. קוויק עשויה לאסוף מידע הנוגע למוצרי קוויק המשויכים ומנוטרים ו/או מנוהלים באמצעות האפליקציה ו/או האתר, לרבות מידע אודות שימוש המשתמש במוצרי קוויק, כגון: הרגלי השימוש במוצר, משך השימוש במוצר, מועד הדלקה וכיבוי וכל מידע אחר בנוגע לשימוש המשתמש במוצר ו/או במוצר אחר המחובר למוצרי קוויק.
  1. קוויק רשאית להשתמש במידע שימסור משתמש באתר ו/או באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ו/או באפליקציה – לצורך אספקת השירותים וגם לשם שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לרבות לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. 
 • קוויק עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה, כגון מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה ו/או לשם ניהול והתאמה של התוכן השיווקי או הפרסומי על גבי האתר ו/או האפליקציה עבור המשתמש. קוויק תספק לחברות אלו רק את פריטי המידע האישי של המשתמש אשר דרוש לצורך מתן השירותים. מודגש כי בהתאם לכל דין, תחייב קוויק בהסכם כל נותן שירותים כאמור, לרבות עובדיו הנדרשים לאספקת השירותים לחברה, כי שימוש במידע אישי כאמור יעשה רק למטרת מתן השירותים כאמור ולא לכל מטרה אחרת. 

רישום לשירותים נוספים (מועדון לקוחות) ו/או לקבלת דיוור ישיר / הודעות מסחריות

 1. חלק מן השירותים באתר ו/או באפליקציה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש משתמש למסור פרטים אישיים, כגון שם המלא, כתובת מגורים, מספר טלפון/סלולר וכתובת הדוא"ל. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. משתמש אשר יאשר קבלת דיוור ישיר מקוויק מסכים בכך כי עם ביצוע ההרשמה, פרטי המשתמש יצורפו לרשימת התפוצה של קוויק עבור משלוח הודעות למשתמש באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי קוויק והעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה. כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי קוויק ולהעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: office@quickhub.co.il .

בנוסף, אם המידע שבמאגרי קוויק משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. קוויק תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר קוויק – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. 

עוגיות וטכנולוגיות מעקב בשימוש באתר ו/או באפליקציה

 1. קוויק משתמשת ב-cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או האופן שבו המשתמש הגיע לאתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר (לרבות אך לא רק התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי ומתן המלצות על מוצרים), להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע למשתמש כאשר "עוגיות" נשלחות אליו. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלו כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן. 
 2. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יתריע כאשר נעשה שימוש ב"עוגיות". מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמשים לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמשים אינם רוצים לקבל "עוגיות", הם יוכלו לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכלו ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר ו/או כי אופן הצגתם של פריטים באתר יושפע (או חלקים ממנו לא יוצגו כלל), וכל החלטה של המשתמשים לדחיית השימוש ב- "עוגיות", כולן או מקצתן, עשויה להשפיע על האופן בו יוצגו פרטים באתר, ומשתמשים שבחרו באפשרות זו, מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד קוויק.
 3. יובהר, כי "עוגיות" הינן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה-"עוגיות" יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. נבהיר כי יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש ב"עוגיות" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתם חוזרים ומבקרים באתר. המידע המצוי על "עוגיות" ובו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק קוויק יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

 

אבטחת מידע והעברת מידע לצדדים שלישיים

 1. קוויק מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד קוויק ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ו/או חשיפת הפרטים האישיים של המשתמש כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או האפליקציה. קוויק ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט. 
 2. לשם מתן השירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או לצרכי ניהול העסק של קוויק על בסיס המידע האישי שייאסף כאמור, ייתכן ונתקשר עם ספקים שירותים כדי לסייע לנו. ככל שהתקשרות עם ספק כאמור תהיה כרוכה במתן גישה למידע אישי אודותיך ו/או לשם ביצוע איסוף, שמירה או עיבוד של מידע אישי אודותיך אנו מתחייבים כי:
  1. אנו ננקוט בכל אמצעי נדרש בהתאם לכל דין לשם הסדרה חוזית של העברת המידע האישי ו/או מתן הגישה ו/או מתן האפשרות לעבד מידע אישי אודותיכם, כדי להגן על הפרטיות שלכם.
  2. ככל שיהיה להעביר את המידע האישי שלך לצדדים במקומות מחוץ לישראל, אנו נפעל באופן מלא בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה), התשי"א-2001, הן ברמת בחירת המדינות בהן שמור המידע האישי ו/או בהסדרה חוזית להבטחת זכויותיכם וההגנה על פרטיותיכם במידע האישי על-ידי הנעבר.
 3. המידע האישי אשר נאסף אודות המשתמשים ואשר קוויק עושה בו שימוש, כפופים לכללי חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו בהתאם לו. לפיכך, מלבד כאמור בסעיף 25 לעיל, קוויק תימנע ממסירת פרטים אישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, אלא במקרים הבאים:
  1. קוויק תבקש להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, בנייה ותחזוקה של האתר ו/או האפליקציה, או לאספקת שירותים למשתמשים באמצעות האתר ו/או האפליקציה;
  2. ככל שתחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או ככל שיינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעו המשתמשים באתר ו/או באפליקציה תוך הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה תוך הפרת החוק;
  3. ככל שתידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, הוראת רגולטור או גוף מינהלי מוסמך לפי כל דין, או בהתאם להוראה חוקית אחרת. במקרה זה תהיה רשאית קוויק למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מהמשתמש.
  4. ככל שתעלה מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש לבין קוויק (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.
  5. ככל שקוויק תעביר את פעילות האתר ו/או האפליקציה לניהולו של תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, אזי קוויק תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות קוויק כלפי המשתמשים, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 4. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים
  1. באתר ו/או באפליקציה עשויים להופיע קישורים אשר מפנים לאתרים ו/או אפליקציות אחרים. קוויק עושה מאמץ לקשר לאתרים ו/או לאפליקציות אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין קוויק יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים ו/או אפליקציות האחרים. לכן, המשתמש מצהיר ומבין כי בעת לחיצה ומעבר לאתר המופעל על-ידי צד שלישי כאמור בסעיפים 25-26 לעיל, אין קוויק אחראית לכל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בשל גלישה ו/או התקנה של אפליקציה כאמור, וקוויק ממליצה כי בטרם מסירת מידע על-ידי המשתמש באתר ו/או באפליקציה כאמור, המשתמש יקרא את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או אפליקציות ויפעל בהתאם.
  2. יובהר, כי האמור לעיל רלוונטי גם עבור הקלקה על קישור לאתרי מדיה חברתית, וכל השימושים שייעשו יהיו בהתאם להעדפות הפרטיות, תנאי הפרטיות ותנאי השימוש בכל אתר מדיה חברתית כאמור.
 5. זכויות המשתמש במידע האישי אודותיו
  1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, זכותו של כל משתמש לעיין במידע האישי המוחזק עליו במאגר המידע של החברה בכפוף להליך של בירור ווידאו זהותך. ככל שלאחר העיון כאמור תמצא שהמידע אודותיך אשר שמור במערכותינו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן – אתה רשאי לפנות אל החברה ולבקש לתקן את המידע או למחקו. 
  2. לשם כך, לאחר שמימשת את זכות העיון כאמור בסעיף 28.1 לעיל, אנא פנה אל חברה בכתובת הדוא"ל   office@quickhub.co.il עם זאת, תיקון המידע עלולה למנוע מביצוע פעולות מסוימות שהתבקשו על-ידך בפנייתך אלינו, ואנו ניידע אותך בהתאם לאחר השלמת הבקשה. 

שונות

 1. מובהר, מודגש ומוסכם, כי ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה וביצוע הזמנות באמצעותן נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה. קוויק אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים. ככל שהגיע לידיעתך כי נאסף על-ידנו מידע הנוגע לקטין מתחת לגיל 18 מבלי קבלת אישור כתוב מהורי ו/או מאפוטרופסי הקטין כאמור, אנא הודיע לנו ואנו נמחק את המידע האישי כאמור ממאגרינו, מלבד במקרה בו נהיה מנועים מכך בהתאם לאמור בסעיף ‏18 לעיל.
 2. קוויק רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן סוגי המידע האישי אשר ייאספו או אופן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.
 3. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם המדיניות ו/או התנאים ו/או ההוראות המופיעות באתר ו/או באפליקציה, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה אשר להם מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 4. בכל מקרה לפיו תנאי ו/או הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מדיניות זו. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.
 5. לשאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של קוויק ו/או ככל והנך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי כל גורם, ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת office@quickhub.co.il
דילוג לתוכן